Загальна інформація
 
Сторінку оновлено 20 вересня 2013 

Профіль журналу та мета видання

“Вісник Харківського національного університету” (серія: фізична «Ядра, частинки, поля») є збірником наукових робіт з фізики елементарних частинок, ядерної фізики, фізики плазми та плазмових технологій, фізики твердого тіла та радіаційної фізики. Збірник публікує наукові статті, короткі повідомлення, оглядові статті та рецензії на наукові видання.

Періодичність випуску - 4 рази на рік.


Редакційна колегія журналу

Головний редактор
Азарєнков М.О. –  академік НАН України, д-р ф.-м. наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Заступник головного редактора
Гірка І.О. – д.ф.-м. наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна

Відповідальний секретар
Гірник С.А. – к. ф.-м. наук

Адаменко І.М. – д.ф.-м. наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Баранник Є.О. – д.ф.-м. наук, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Бережной Ю.А. – д.ф.-м. наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Бізюков О.А. – д.ф.-м. наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Будагов Ю.А. – д.ф.-м. наук, професор, Лабораторія ядерних проблем ім. В.П. Джелєпова, ОІЯД м.Дубна, Росія
Гаркуша І.Є. – д.ф.-м. наук, професор, директор Інституту фізики плазми ННЦ ХФТІ
Греков Д.Л. – д.ф.-м. наук, ННЦ ХФТІ
Дуплій С.А. – д.ф.-м. наук, член Американської і Европейської физичної спілки, член Ассоціації математичної фізики, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Кондратенко А.М. – д.ф.-м. наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Лазурик В.Т. – д.ф.-м. наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Мельник В.М. – д.ф.-м. наук, Радіоастрономічний інститут НАН України
Меренков М.П. – д.ф.-м. наук, ННЦ ХФТІ
Жан-Марі Нотердам – доктор, професор, Інститут фізики Макса-Планка Німеччина, Університет м.Гент, Бельгія
Остриков K. – д.ф.-м. наук, професор, Головний виконавчий директор та науковий співробітник Організації Співдружності з наукових і промислових досліджень (CSIRO), Клайтон, Австралія
Пелетмінський С.В. – акад. НАН України, д.ф.-м. наук, професор, ННЦ ХФТІ
Слюсаренко Ю.В. – чл.-кор. НАН України, д.ф.-м. наук, професор, ННЦ ХФТІ
Смоляков А. – д.ф.-м. наук, професор, факультет фізики та інженерної фізики, Саскачеванський університет, Канада
Tкаченко В.I., д.ф.-м. наук, професор, директор Науково-виробничого комплексу "Відновлювані джерела енергії та ресурсозберігаючі технології", ННЦ ХФТІ
Ходусов В.Д. – д.ф.-м. наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Шульга М.Ф. – академік НАН України, д.ф.-м. наук, професор, ННЦ ХФТІ


Адреса редакції

Інститут високих технологій
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
пр. Курчатова, буд. 31, кімната 402
Харків, 61108
Україна

Телефон, факс:        +380-57-335-18-33
E-mail:   visnyk.npf@univer.kharkov.ua
Web-cторінка: http://www-nuclear.univer.kharkov.ua
Усі статті прорецензовано.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11825-696 ПР від 4.10.2006.