Декларація про дотримання етики публікації
 та усунення зловживань

 
Сторінку оновлено 8 квітня 2012 

Публікація статті в рецензованому журналі є важливою моделлю для нашого журналу "Вісник Харківського національного університету". Необхідне погодження зі стандартом етичної поведінки для всіх сторін, що беруть участь в акті публікації: автор, редактор журналу, рецензентів та видавця. Наша заява щодо етики заснована на «COPE’s Best Practice Guidelines» для редакторів журналів.

Рішення про публікацію

Редактор несе відповідальність за рішення які з статей, поданих до журналу, мають бути опубліковані. Редактор керується політикою редколегії журналу і обмежений такими правовими вимогами в таких випадках як наклеп, порушення авторських прав і плагіат. Редактор може зноситися з іншими редакторами чи рецензентами при ухваленні цього рішення.

Чесність

Редактор має у будь-який час оцінювати рукописи стосовно їх інтелектуального змісту незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів.

Конфіденційність

Редактор і редакція не повинні розголошувати будь-яку інформацію про подані рукописи нікому, крім відповідного автора, в міру необхідності рецензентам, потенційним рецензентам, іншим радникам редакції і видавцеві.

Розкриття інформації та конфлікту інтересів

Неопубліковані матеріали розкриті у поданому рукописі не повинні використовуватися у власних дослідженнях редактора без письмової згоди автора.

Обов'язки рецензентів:

Вклад в редакційні рішення

Експертна оцінка допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і через редакційний зв'язок з автором може також допомогти автору у вдосконаленні статті.

Швидкість

Будь-який вибраний рецензент, який відчуває відсутність кваліфікації для рецензування досліджень, повідомлених у рукописі, або знає про неможливість швидкого рецензування, повинен повідомити редактора і відмовитися від рецензування.

Конфіденційність

Будь які рукописи, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Вони не повинні бути показані або обговорюватися зі сторонніми, крім як з дозволу редактора.

Стандарти об'єктивності

Рецензування повинно проводитися об'єктивно. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти повинні висловлювати свою думку чітко і аргументовано.

Підтвердження джерел

Рецензенти мають визначити відповідні опубліковані праці, які не були наведені авторами. Будь-які твердження, спостереження, висновки, або аргументи які вже раніше повідомлялися, повинні супроводжуватися відповідною цитатою. Рецензент повинен також привернути увагу редактора до істотної подібності або перекриття між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою роботою, яка має особисті знання.

Розкриття інформації та конфлікту інтересів

Закрита інформація або ідеї, отримані шляхом експертної оцінки повинні бути конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Рецензенти не повинні розглядати рукописи, в яких вони мають конфлікт інтересів в результаті конкурентних, спільних, або інших відносин або зв'язків з яким-небудь з авторів, компанією або установою, що пов’язані зі статтею.

Обов'язки авторів:

Стандарти звітності

Автори повідомлень про оригінальні дослідження повинні представити точний облік виконаних робіт, а також об'єктивне обговорення його значущості. В статті повинні бути точно представлені вихідні дані. Стаття повинна містити досить докладні дані та посилання для можливості відтворення роботи іншими. Шахрайські або завідомо неточні відомості складають неетичну поведінку і є неприйнятними.

Доступ до даних і утримання

Авторам може бути запропоновано надати вихідні дані пов'язані зі статтею для редакційного огляду, і вони повинні бути готовими надати громадськості доступ до таких даних (відповідно до ALPSP-СТМ заяви про дані і бази даних), якщо це можливо, і повинні в будь-якому випадку бути готовими зберегти такі дані протягом розумного часу після публікації.

Оригінальність і плагіат

Автори повинні забезпечити абсолютну оригінальність роботи, а якщо автори використовували роботи та/або слова інших, то це має бути належним чином приведено або цитовано.

Множинність, резервність або паралельність публікації

Автор не має взагалі публікувати рукописи з описом суті дослідження більш ніж в одному журналі або первинній публікації. Відправлення ж рукопису в більш ніж один журнал одночасно є неетичною поведінкою і неприйнятне.

Підтвердження джерела

Завжди повинно бути приведено правильне визнання роботи інших авторів. Автори повинні привести публікації, які вплинули на визначення характеру роботи.

Авторство статті

Авторство повинно бути обмежено тими, хто вніс значний внесок в концепцію, розробку, виконання, або тлумачення інформації наведеної в дослідженні. Всі, хто вніс значний внесок повинні бути перераховані в якості співавторів. Якщо є інші, які брали участь в деяких істотних аспектах дослідницького проекту, то вони повинні бути визначені або зареєстровані як співавтори. Відповідальний автор повинен забезпечити прийняття всіх необхідних співавторів і не включати до статті непричетних співавторів, а також забезпечити ознайомлення та затвердження остаточного варіанту статті і отримання згоди на її подання для публікації усіма співавторами.

Небезпека для людини або тварин

Якщо робота пов'язана з хімічними речовинами, процедурами або обладнанням, які мають будь-які незвичайні ризики, притаманні до їх використання, автори повинні чітко визначити їх у рукописі.

Розкриття конфлікту інтересів

Всі автори повинні розкрити у своєму рукописі будь-який фінансовий чи інший істотний конфлікт інтересів, який може бути витлумачено як такий, що впливає на результати або інтерпретацію їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкритими.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Коли автори виявляють значні помилки чи неточності в їхній власній опублікованій роботі, обов'язком автора є негайно повідомити редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором, щоби відкликати або виправити статтю.

Головний редактор
Харківський національний університет