ВІСНИК Харківського національного університету, том 1041,
серія: фізична "ЯДРА, ЧАСТИНКИ, ПОЛЯ", вип. 2 /58/, 2013

Титульний лист, редколегія, зміст
СТАТТІ
 В.Д. Ходусов
 Випускники фізтеху – наша гордість (англ.)
 М.О. Азарєнков, В.Н. Воєводін, В.Г. Кіріченко, Г.П. Ковтун, В.В. Курінний, С.В. Литовченко
 Наноструктурні матеріали в ядерної енергетиці (англ.)
19 
 М.С. Клочко, А.О. Мамалуй, К.О. Мінакова, О.А. Рожков, Є.С. Сиркін
 Поверхневі коливання у напівобмежених ланцюжках із урахуванням дальнодії та у кубічних кристаллах (англ.)
29 
 О.С. Фомін, С.П. Фомін, Ю.П. Мельник, В.В. Пилипенко, М.Ф. Шульга
 Реактор з хвилею ядерного горіння: проблема плавного запуску (англ.)
49 
 A.Ф. Буханько
 Maгнiтостатичні хвилі у структурі з двома анізотропними шарами з не колінеарною орієнтацією намагніченостей (англ.)
57 
 Г.М. Лазарєва, О.С. Бакай
 Фазонні стоки радіаційних дефектів в квазікристалах (англ.)
64 
 В.М. Куклін
 Симетрії 1D опису параметричної нестійкості ленгмюроських хвиль (рос.)
69 
 С.А. Дуплій, А.Т. Котвицький
 Мультигравітація та модель Паулі-Фірца (рос.)
81 
 О.В. Алфьорова, Б.В. Борц, В.І. Ткаченко
 Дисоціація віртуальної молекули води в зовнішніх електромагнітних полях (англ.)
93 
 Р.О. Анохін, К.В. Павлій
 Роль кутового моменту в процесі захвату взаємодіючих важких ядер (англ.)
102 
 М.О. Азаренков, В.Є. Семененко, А.В. Леонович, Т.О. Коваленко
 Бімонокристаличні матеріали – природні жароміцні мікрокомпозити (англ.)
111 
 С.С. Алімов, Н.А. Азаренков, В.В. Бобков, І.І. Оксенюк, А.О. Скрипник, Р.І. Старовойтов, Л.П. Тищенко
 Нанесення покриттів вольфраму і двошарової композиції мідь-вольфрам (англ.)
116 


ВИПУСКНИКИ ФІЗТЕХУ – НАША ГОРДІСТЬ

В.Д. Ходусов

Full Text :   (3100 kB, Англ.) 

Анотація
Recently, V.N. Karazin Kharkiv National University celebrated two memorable events. 65 years ago, nuclear physicists graduated from the University for the first time. 50 years ago, School of Physics and Technology was established on the base of the Department of nuclear Physics. 2872 young people have graduated from the School since that time. If the alumni of the Department of Nuclear Physics are taken into account then total number of the nuclear alumni is 3428. 733 alumni graduated from the School with diplomas with distinction. 78 persons more graduated with such diplomas from the Department. Among the nuclear alumni there are over one thousand Doctors and Candidates of Science, 28 Academicians and Corresponding Members of the Academy of Sciences, Hero of Socialist Labor O.I. Pavlovsky, Hero of Ukraine V.G. Baryakhtar, authors of three inventions which were registered in the Soviet register of inventions, directors of the largest research institutions and enterprises, heads of physical laboratories all over the Ukraine and abroad, well-known political figures and managers of science. More than one hundred alumni are laureates of different prizes: State Prizes of USSR, Ukrainian and other Republics, Prizes of Academies. What is the secret of such a high efficiency in educating the specialists? The answer is simple: the secret consists in so-called "fiztech" system of education that was introduced from the very first days of functioning of the Department of Nuclear Physics. This system is based on the fundamental education in Mathematics and Physics as well as on including of the students into real research carried out in physical institutions (first of all - national Science Center "Kharkiv Institute of Physics and Technology") for which the School prepares the specialists. Leading researchers of these institutes give lectures on special issues, supervise the students' research projects. Students start to carry out the research on the third-fourth year. Experimental equipment of the institutes is available for the students' research, for the BSc and MSc thesis preparation, for the industrial practice, etc. In the paper below, one can find biographical data on the most outstanding alumni of the Department of Nuclear Physics and School of Physics and Technology, which had become Academicians. We hope, it will be interesting for those indifferent persons and, especially, for the youth.
До початку документа


НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ В ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИЦІ

М.О. Азарєнков, В.Н. Воєводін, В.Г. Кіріченко, Г.П. Ковтун, В.В. Курінний, С.В. Литовченко

Full Text :   (5000 kB, Англ.) 

Анотація
Представлено короткий огляд результатів досліджень наноматеріалів для ядерний енергетиці. Розглянуто перспективи використовування наноматеріалів в ядерний енергетиці, які пов'язано з створенням наноструктурних матеріалів і покриттів конструкційних елементів АЕС і наступних ТЯР для збільшення показників твердості та міцності, підвищення та радіаційної стійкості. Також розглянуто основні проблеми які виникають при розробці методів модифікування ядерного палива, розробці дисперсно- зміцнених оксидами сталей.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: наноматеріали, нанотехнології, ядерний паливний цикл, радіаційна і корозійна стійкість
До початку документа


ПОВЕРХНЕВІ КОЛИВАННЯ У НАПІВОБМЕЖЕНИХ ЛАНЦЮЖКАХ ІЗ УРАХУВАННЯМ ДАЛЬНОДІЇ ТА У КУБІЧНИХ КРИСТАЛЛАХ

М.С. Клочко, А.О. Мамалуй, К.О. Мінакова, О.А. Рожков, Є.С. Сиркін

Full Text :   (4800 kB, Англ.) 

Анотація
Розглянуто коливання, що виникають у безкінечних та напівбезкінечних одно- і двоатомних ланцюжках із урахуванням взаємодії між першими і другими сусідами, а також при урахуванні дальнодії. Досліджено закони дисперсії фононів у кубічному безкінечному та напівбезкінечному кристалі. Розрахунки було проведено за допомоги єдиної методики, що основана на розв'язанні різницевих рівнянь. Використана методика має широку спільність і може бути використана у моделях, близьких до реальних систем, для вивчення як безперервного, так і дискретного спектру коливань кристала. Для кубічних кристалів знайдено зони об'ємних коливань та вирахувано локалізовані стани, що відповідають поверхневим хвилям.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: фонони, локалізований стан, поверхневі хвилі, матриця силових констант, адсорбований моношар, дальнодія
До початку документа


РЕАКТОР З ХВИЛЕЮ ЯДЕРНОГО ГОРІННЯ: ПРОБЛЕМА ПЛАВНОГО ЗАПУСКУ

О.С. Фомін, С.П. Фомін, Ю.П. Мельник, В.В. Пилипенко, М.Ф. Шульга

Full Text :   (1700 kB, Англ.) 

Анотація
Проведено пошук методики плавного запуску перспективного швидкого реактора, що працює в режимі хвилі ядерного горіння, уникаючи надмірного збільшення потоку нейтронів і потужності реактора на початковому етапі до виходу на стаціонарний режим хвилі, що біжить. Проблема вивчається за допомогою чисельного моделювання, заснованого на рішенні нестаціонарного рівняння дифузії нейтронів разом із системою рівнянь вигоряння для компонентів палива й рівняння ядерної кінетики ядер попередників запізнілих нейтронів з використанням ефективного багато-групового наближення. Запропоновано спеціальну композицію зони запала, що забезпечує плавний пуск реактора. Досліджено особливості початкового етапу роботи реактора із хвилею ядерного горіння в цьому випадку.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: швидкий реактор, хвиля ядерного горіння, плавний запуск реактора, внутрішня безпека, нестаціонарне рівняння дифузії
До початку документа


MAГНIТОСТАТИЧНІ ХВИЛІ У СТРУКТУРІ З ДВОМА АНІЗОТРОПНИМИ ШАРАМИ З НЕ КОЛІНЕАРНОЮ ОРІЄНТАЦІЄЮ НАМАГНІЧЕНОСТЕЙ

A.Ф. Буханько

Full Text :   (1200 kB, Англ.) 

Анотація
У цій статті представлено теоретичне дослідження поширення магнітостатичних oб?ємних хвиль в двошаровій структурі, що складається з двох феромагнітних шарів. Передбачається, що поле магнітної анізотропії в цих шарах різне і отже намагніченість в одному шарі може бути неколінеарна намагніченості в іншому шарі. Розглянутий випадок кубічної та індукованої одновісної анізотропії. Чисельний розрахунок для ЗІГ(залізо-ітрієвий гранат) показав, що поширення магнітостатичних oб?ємних хвиль в даній структурі є анізотропним. Для ілюстрації впливу кута між векторами намагніченості магнітних шарів і напряму поширення на властивості магнітостатичних хвиль приведені дисперсійні криві для двошарової ЗІГ структури.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: магнитостатичні хвилі, двохшарова структура, неколінеарна орієнтація, анізотропія, дисперсійне співвідношення
До початку документа


ФАЗОННІ СТОКИ РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ В КВАЗІКРИСТАЛАХ

Г.М. Лазарєва, О.С. Бакай

Full Text :   (1200 kB, Англ.) 

Анотація
Фазонні стоки радіаційних дефектів в квазікристалах розглянуті в якості часткових точкових дефектів. Досліджується кінетика поглинання точкових дефектів окремими фазонами. Описана модель дислокаційної петлі з фазонним дефектом пакування під опроміненням. Знайдена ефективність захоплювання точкових дефектів дислокаційною петлею. Отримана залежність преференсу дислокаційної петлі від радіусу петлі. Показано, що фазонні дефекти зменшують сумарний преференс в квазікристалі у порівнянні зі звичайним кристалом.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: квазікристал, опромінення, дислокаційна петля, фазонний дефект, преференс
До початку документа


СИМЕТРІЇ 1D ОПИСУ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НЕСТІЙКОСТІ ЛЕНГМЮРОСЬКИХ ХВИЛЬ

В.М. Куклін

Full Text :   (1800 kB, Рос.) 

Анотація
Показано, що процеси модуляційної нестійкості довгохвилевих ленгмюрівських коливань, як у гарячій, так і в холодній плазмі мають таку ж симетрію та механізми збудження короткохвилевого спектру. При зменшенні амплітуди накачки максимум інкременту в холодній плазмі прямує до короткохвилевої частини спектру, а у гарячій плазмі це зменшує інкременти всього спектру нестійкості. Максимальний інкремент у холодній плазмі при зменшенні амплітуди поля накачки не змінюється, а максимальний інкремент у гарячій плазмі за тих умов стає меншим. Рух енергії в напрямку короткохвилевої частини спектру, що обумовлено взаємодією мод, у холодній плазмі також підтримується зсувом максимуму інкременту, а в гарячій плазмі пов'язано з тим, що в короткохвилевої частині спектру найбільші інкременти лінійної нестійкості. Коли іонні збудження симетричні в просторі, то структура поля та електронні збудження формують стоячу хвилю, амплітуда якої зростає, а напівширина зменшується на начальної стадії процесу. За відсутності такої симетрії поле та порушення густини формуються за рахунок складної інтерференції збуджень різного масштабу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: модуляційна нестійкість, ленгмюровські коливання, гаряча та холодна плазма, симетрії просторових збуджень
До початку документа


МУЛЬТИГРАВІТАЦІЯ ТА МОДЕЛЬ ПАУЛІ-ФІРЦА

С.А. Дуплій, А.Т. Котвицький

Full Text :   (1800 kB, Рос.) 

Анотація
Досліджується загальний підхід до опису взаємодії моделей мультігравітаціі в D-вимірному просторі-часі (D>3). Запропоновано різні можливості узагальнення ынварыантного об'єму та найбільш загальний вид потенціалу взаємодії. Ретельний аналіз моделі проведений у формалізмі 3+1 розкладення. Вимога відсутності духів призводить до того, що дана модель в межі слабкого поля еквівалентна масивній гравітації (моделі Паулі-Фірца).
КЛЮЧОВІ СЛОВА: мультигравітація, бігравітація, масивна гравітація, інваріантний об'єм, потенціал взаємодії, модель Паулі-Фірца
До початку документа


ДИСОЦІАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОЇ МОЛЕКУЛИ ВОДИ В ЗОВНІШНІХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛЯХ

О.В. Алфьорова, Б.В. Борц, В.І. Ткаченко

Full Text :   (1900 kB, Англ.) 

Анотація
У роботі запропонована модель опису реальної молекули води її двовимірним аналогом - віртуальною молекулою (ВМ). У запропонованої моделі ВМ забезпечена умова збігу основних власних частот молекули і її аналога. Інші параметри ВМ (довжина зв'язків і маси атомів) перенормовані таким чином, щоб молекула стійко існувала тривалий інтервал часу. Досліджено лінійну динаміку атомів ВМ у полімонохроматичної електромагнітної хвилі. Показано, що при впливі зовнішнього електромагнітного поля на молекулу на резонансній частоті спостерігаються секулярні режими коливань, які характеризуються лінійним у часі зростанням амплітуд коливань атомів. Досліджено вплив включення зовнішньої сили в момент установлення власних коливань ВМ на стійкість коливань її атомів. Показано, що в деяких випадках розрив однієї зі зв'язків ВМ неминуче приводить до її розпаду в цілому. У результаті числового моделювання встановлено, що розрив зв'язків має граничний характер, тобто дисоціація не спостерігається при зовнішній силі, меншої певного значення. В області сил, що перевищують граничні, варіювання частоти зовнішнього електромагнітного поля не відчутно до резонансних ефектів, обумовлених наявністю виділених частот у ВМ. Показано, що в області, де завжди відбувається розрив зв'язку H-O, існують острівці стабільності зв'язку H-H. Визначено оптимальні параметри дисоціації ВМ.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: віртуальна молекула води, власні частоти, довжина зв'язку, атомна маса, зовнішня сила, дисоціація
До початку документа


РОЛЬ КУТОВОГО МОМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ЗАХВАТУ ВЗАЄМОДІЮЧИХ ВАЖКИХ ЯДЕР

Р.О. Анохін, К.В. Павлій

Full Text :   (1800 kB, Англ.) 

Анотація
Виходячи з динаміко-статистичного опису розглядається вплив кутового моменту на динаміку взаємодії важких ядер в процесі захвату. Діапазон легких ядер і область стабільності кутового моменту де можливий захват визначені при аналізі ядро-ядерного потенціалу для реакцій з важкими ядрами 23892U, 24494Pu, 24896Cm і 25198Cf. Було розраховано переріз захвату для складених ядер з Z0=120 і 126 та визначено найбільш перспективні реакції для отримання надважких елементів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: кутовий момент, синтез надважких елементів, область стабільності, переріз захвату
До початку документа


БІМОНОКРИСТАЛИЧНІ МАТЕРІАЛИ – ПРИРОДНІ ЖАРОМІЦНІ МІКРОКОМПОЗИТИ

М.О. Азаренков, В.Є. Семененко, А.В. Леонович, Т.О. Коваленко

Full Text :   (1700 kB, Англ.) 

Анотація
Розглянуті бімонокристалічні матеріали отримані за допомогою високоградієнтної спрямованої кристалізації з високим вмістом карбідної фази. Досліджено вплив термічної обробки на мікроструктурні зміни і зростання технологічної пластичності. Вивчена дислокаційна структура фазових меж, матричне і фазове зміцнення. Виконані високотемпературні механічні випробування, розглянутий процес композиційного та механічного зміцнення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: кристалізація, бімонокристалічні карбідні матеріали, фаза впровадження, дислокації, міцність
До початку документа


НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ ВОЛЬФРАМУ І ДВОШАРОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ МІДЬ-ВОЛЬФРАМ

С.С. Алімов, Н.А. Азаренков, В.В. Бобков, І.І. Оксенюк, А.О. Скрипник, Р.І. Старовойтов, Л.П. Тищенко

Full Text :   (1700 kB, Англ.) 

Анотація
У даній роботі розроблено спосіб нанесення плівок вольфраму і двошарових покриттів мідь-вольфрам на підкладки з нержавіючої сталі. Покриття наносилися методами магнетронного і дугового розпилення матеріалів з конденсацією їх на тестовані підкладки. В якості об'єктів для нанесення виступали пробники ICRF антени високочастотного нагріву плазми в установках керованого термоядерного синтезу та зразки-свідки, на яких вивчалися властивості отриманих покриттів. Розглянуто можливість формування вольфрамового покриття на довгомірні елементи функціональних вузлів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: розпилювальні системи, багатошарові покриття, вольфрамові плівки, мідні плівки, адгезія
До початку документа