Uglov V.V.  11/2/60
  Ulybkin A.L.  06/4/87
  Ushakov I.V.  01/4/81  02/1/29  02/3/41  04/1/65  06/1/51  06/1/56  10/1/50
  Ustimenkov K.Ph.  00/3/6  01/2/21
  Utenkov S.N.  03/2/86  07/4/125
  Utva O.M.  10/3/82
  Uvarov V.L.  01/4/85  04/1/58  08/3/78  10/3/100  12/4/77
  Uvarov V.T.  01/1/62  12/1/61  12/2/104
  Uvarov V.V.  99/3/28  00/1/56  01/1/62

  Vaksman L.L.  05/1/105
  Valter A.A.  08/1/21
  Valtonen E.  10/4/49  12/1/69
  Valverde J.  03/1/3
  Vanzha O.F.  04/1/87
  Vanzha S.A.  11/3/54
  Vashchenko G.A.  07/3/88  07/4/31  09/2/35
  Vashchenko M.V.  06/1/51  06/1/56
  Vasilyev A.A.  10/2/83  11/2/84
  Vasilyev G.P.  09/3/86
  Vasil'ev S.V.  04/2/104
  Vasilyev V.V.  08/1/3  12/4/102
  Vasylenko M.S.  09/2/21
  Vdovin S.A.  11/3/36
  Velikodniy A.I.  99/3/55  02/1/96  08/4/41
  Velikodny A.N.  02/1/89  06/1/79  07/2/89  12/1/102
  Verhovtseva E.T.  01/4/28
  Vershynskyi S.A.  12/2/81
  Veryemyeyenko V.P.  99/2/86
  Veryovkin A.A.  06/4/54  07/2/73  08/4/71
  Virich V.D.  02/4/97  03/2/118  04/1/95  04/3/35
  Vjugov P.N.  06/1/79
  Vlasov V.V.  03/2/147  07/4/121
  Vlasova S.V.  05/1/69
  Vnukov I.E.  06/3/51  07/1/41  08/2/25
  Vodin A.N.  01/4/81  02/1/29  02/3/41  04/1/65  06/1/51  06/1/56  08/4/34  10/1/45  10/1/50
  Vodyanitskii A.A.  02/4/44  03/1/56  03/2/67  12/1/14  12/2/24
  Voyevodin V.M.  01/1/83  01/2/91  06/4/3  09/4/91  10/1/4  12/3/4
  Voitsenya V.S.  05/1/47
  Volkov E.D.  02/2/52  05/2/17  08/1/100
  Volokhov V.A.  00/3/75
  Voronko V.A.  06/4/75
  Vovk R.V.  05/2/103  05/3/139  06/3/94  07/1/97  08/3/110  08/3/113  08/4/92  08/4/97  09/1/82  09/2/109  09/3/96  09/4/109  10/1/100  10/2/105  10/3/90  10/4/75  11/1/55  11/2/67  12/1/65  12/3/102
  Vystavna O.V.  12/3/117
  V'yugov P.N.  01/4/89  03/2/118  04/1/87

  Wakim E.U.  00/3/53
  Weissow B.  06/4/43  07/4/48
  M. van der Wiel  06/1/19  07/4/15
  Wobig H.  02/4/27
  Wyatt A.F.G.  06/3/3


  Yakovin S.D.  00/3/62  01/2/87
  Yakuschenko I.  11/2/60
  Yalovenko V.I.  09/3/86
  Yarovoy V.G.  07/2/89
  Yatsenko A.  05/3/31
  Yavorskij V.O.  09/3/53  09/3/59  12/2/4
  Yefimov V.P.  08/2/86
  Yegorenkov V.D.  00/3/62  08/3/103  12/3/95
  Yegorenkov V.V.  08/1/111
  Yemlyaninova T.G.  04/1/87
  Yerokhin D.A.  10/1/25
  Yuferov V.B.  08/1/111  09/4/97
  Yunakov N.N.  99/1/31  99/2/93
  Yurchenko I.D.  04/1/58  05/3/123

  Zadvorny A.S.  01/1/87  12/4/35
  Zaginaylov G.I.  02/3/64  03/1/85
  Zaharets M.I.  12/2/81
  Zaika A.S.  01/4/28
  Zakharchenko A.A.  05/1/3  07/2/73  07/4/85  08/3/71  08/4/71  10/1/110  11/2/51  12/3/75
  Zakutin V.V.  01/2/70  02/1/23  03/2/91  04/3/70  05/2/87  05/3/99  06/2/96  07/3/93  08/1/85  08/2/86  10/3/82  11/1/37  12/3/85
  Zalubovsky I.I.  00/3/6  01/2/21  01/3/30  01/4/35  04/2/23  07/4/67
  Zanimonskiy Y.Y.  07/2/51  10/2/23
  Zavada L.M.  07/2/67  12/4/98
  Zavaleyev V.A.  03/1/103
  Zavalishin A.A.  02/3/64
  Zavgorodny A.A.  06/3/94  08/3/110  08/3/113  08/4/92  08/4/97  09/1/82  09/2/109  09/3/96  09/4/109  10/1/100  10/2/105  10/3/90  10/4/75  11/1/55  11/2/67
  Zavgorodnya N.M.  12/1/65  12/3/102
  Zelentsova T.N.  01/4/3  02/2/3
  Zelinsky A.Yu.  07/2/79  08/1/105  09/3/45
  Zhandarmov Yu.V.  08/2/25
  Zhovtan A.V.  08/4/3
  Zhuk I.V.  06/4/75
  Zhurba V.I.  04/1/123
  Zhurenko V.P.  02/1/93  04/1/119  05/1/81  06/3/97
  Zima V.G.  99/4/9  01/4/13  03/1/3  03/1/39  04/2/69
  Zimek Z.  04/1/37  08/4/77  09/3/4  10/1/122
  Zinoviev D.V.  99/1/31  99/2/93  02/3/55
  Zub S.S.  99/1/43  99/2/34  99/3/48  99/4/15  00/2/50
  Zubanov A.A.  04/3/101
  Zubova S.Yu.  02/3/64
  Zvonaryova O.D.  08/1/129  09/3/45
  Zykov A.V.  99/2/77
  Zyma G.V.  11/3/54