Babaskin A.A.  00/4/23
  Babich A.V.  01/4/68  10/4/8
  Badzym P.S.  12/3/117
  Bakai A.S.  07/3/81
  Bakay D.S.  11/1/29  12/4/77
  Baklanov D.A.  07/1/41
  Balakin V.E.  08/2/81
  Baldin A.N.  06/3/51  07/1/41
  Balla D.D.  10/1/100
  Bannikova E.Yu.  05/1/57
  Barannik A.E.  05/2/113
  Barannik E.A.  99/4/74  00/2/53  00/3/75  01/1/67  02/2/85  02/2/103  05/2/113  11/4/29
  Barchuk S.V.  05/2/17
  Batulin S.A.  11/3/84
  Bazaleyev M.I.  00/2/79  01/1/91
  Belan M.V.  00/4/63
  Belan V.N.  04/1/123
  Beletskii A.A.  08/1/100
  Belkin E.V.  08/1/51
  Belyaev A.A  01/3/12
  Belyaev N.R.  99/1/39  00/1/17  02/2/99  03/1/117
  Belyaeva A.I  05/1/47
  Belous T.P.  02/1/77
  Belous V.A.  07/4/108
  Belozorov D.P.  07/2/3
  Beresnev V.M.  03/2/101  04/1/110  07/2/93  09/2/77  10/1/94  10/1/104  11/1/49  11/2/60
  Bereza H.Yu.  08/1/77
  Berezhnoy A.Yu.  07/4/125
  Berezhnoy Yu.A.  01/1/91  07/2/33
  Bereznyak E.P.  06/2/105
  Berezov R.D.  03/1/120
  Berezovoj V.P.  04/2/47
  Berezovskiy S.V.  08/2/81
  Berezovsky S.V.  99/1/55  99/2/17  99/4/34  08/2/81
  Bezshyyko O.A.  10/1/45
  Biley D.V.  03/2/123
  Bizyukov A.A.  99/1/51  99/2/47  99/3/58  99/4/55  01/4/47  02/2/61  04/3/42
  Bizyukov I.A.  99/1/47  01/4/47
  Bizyukov Yu.A.  99/4/60  00/4/46
  Blazhevich S.V.  06/2/73  08/2/3
  Bobkov V.V.  99/1/47  99/2/86  00/2/71  01/4/52  05/1/63  06/1/89  06/1/95  06/4/87
  Bobkov Vl.V.  99/1/51  99/2/47  99/3/58  00/2/71
  Bobrov Yu.P.  03/2/118  04/1/87
  Bochek G.L.  09/3/86
  Bogdan O.V.  05/2/103
  Bogodielnyi I.A.  12/4/43
  Boguslajev A.V.  07/3/73
  Boiko V.V.  10/3/42
  Bosisio L.  06/2/101
  Bolotin Yu.L.  04/2/47  06/2/3
  Bolotov O.V.  07/2/67
  Bolotov V.N.  01/1/44  07/2/56
  Bondarenko A.Y.  11/4/86
  Bondarenko A.V.  05/2/103  05/3/139  06/3/94  09/1/82
  Bondarenko N.V.  00/3/27  01/1/37  08/1/125
  Bondarenko V.N.  03/1/93  05/1/47  06/1/84  10/2/29  10/4/70
  Booth J.-P.  03/2/97
  Borgun E.V.  09/2/59
  Borisenko V.N.  05/3/81
  Boriskin V.N.  01/2/75  05/1/77  05/2/87  06/2/96
  Borisko S.V.  02/3/55  02/3/91
  Borisko V.N.  00/1/86  02/2/67  02/3/55  02/3/74  02/3/91
  Borisov A.V.  12/3/138
  Borisova I.F.  08/3/116
  Borowiec A.  01/3/21
  Borshkovsky I.A.  99/2/31
  Borts B.V.  01/4/28  11/1/81  11/4/46  12/1/95  12/2/125  12/3/128  12/4/69
  Borts E.A.  06/2/105
  Borysenko V.N.  10/3/86
  Boshnakova N.  12/2/69
  Botman J.I.M.  06/1/19  07/4/15
  Botsman V.I.  00/3/19  01/2/17  01/4/96
  Boyko V.V.  05/2/3
  Bozoyan K.G.  03/1/98
  Bozhko V.P.  08/4/34
  Bratushka S.N.  09/2/77
  Bryukhovetsky V.V.  99/4/63  02/1/85  12/1/61
  Budyansky A.M.  99/2/77
  Buhay O.M.  12/2/81
  Buki A.Yu.  04/3/89  05/2/45  10/3/73  10/3/78  10/4/37  12/1/23  12/2/110  12/4/35
  Bulatov A.S.  08/1/63
  Burchenko P.Y.  02/2/52  08/1/100
  Burdeinyi D.D.  07/3/88  07/4/31  09/2/35
  Burmaka G.P.  10/4/59  11/2/24
  Burtebaev N.  05/3/21
  Butenko I.N.  08/3/116
  Butrym A.  12/2/139
  Bychko V.A.  02/1/85
  Bykov V.T.  06/1/51  06/1/56
  Bylyak E.V.  07/2/61
  Byshkin M.S.  07/3/81