Chaika E.A.  05/2/92
  Chastokolenko ≤.–.  02/1/80
  Chebotaev N.N.  06/3/94
  Chechkin V.V.  08/1/100
  Chekanova N.N.  01/4/59
  Cherkasskiy V.A.  99/3/9  04/2/47  05/3/47  10/2/14
  Cherkasov A.S.  03/2/3
  Chernenko I.M.  04/2/99  04/3/84
  Chernov A.E.  07/2/84
  Chernyshov N.N.  07/2/93
  Chertischev I.A.  06/2/96  07/3/93  08/1/85  10/3/82  11/1/37
  Chibisov A.D.  04/3/42
  Chibisov D.V.  00/3/53  02/3/29  02/4/57  05/3/113  06/2/53  10/4/84  11/4/24
  Chirkina L.A.  08/1/63
  Chishkala A.V.  04/3/53  08/1/81
  Chishkala V.O.  99/1/47  99/2/73  00/1/75  01/3/64  02/3/64  03/1/109
  Chmil D.V.  02/4/89
  Chornyi A.V.  00/4/49  00/4/75  03/1/89  07/1/93
  Chornyi V.V.  00/4/49  03/1/89  07/1/93
  Chudakov E.A.  11/2/42
  Chunadra A.G.  99/1/28  99/2/89  03/2/101  04/1/110
  Chursin M.V.  00/2/22
  Churyukova E.  11/2/67
  Churyumov G.I.  11/1/37
  Chytov V.V.  01/1/49
  Corsunskiy A.M.  08/3/110

  Danilevskiy N.P.  02/1/53  02/1/57
  Datsenko O.A.  06/4/82  10/2/4
  Davydov L.N.  05/1/3  07/2/3
  Deiev O.S.  12/1/34  12/4/24
  Demchenko P.A.  02/3/83  03/1/78
  Demeshko O.A.  09/3/24  09/3/30
  Demíjanenko Yu.V.  03/2/101
  Demutsky V.P.  99/1/43  99/2/34  00/2/59  00/3/87  00/4/55  00/4/69  01/2/50  05/2/107  05/3/128  06/2/79  06/4/95  07/3/99
  Denysenko I.B.  99/4/46  10/4/59  11/2/24  11/4/92
  Denysenko V.L.  12/2/81
  Derevyanko V.A.  12/3/95
  Deryuga V.A.  99/3/28
  Dezhuang Yang  01/4/28  01/4/35
  Dikiy N.P.  01/1/87  01/2/53  01/3/67  01/4/85  02/1/33  04/1/58  06/4/91  07/4/67  08/1/21  08/3/78  09/2/89  09/4/84  10/3/100  11/1/29  12/4/77
  Dine S.  03/2/97
  Dmitrenko A.E.  03/2/118
  Dolzhenko V.F.  08/1/63
  Dotsenko V.I.  05/2/92
  Dovbnya A.M.  01/1/87  01/2/70  01/3/83  01/4/85  02/1/23  02/3/69  03/2/91  04/1/58  04/3/70  05/2/87  05/3/81  05/3/99  06/1/19  06/2/96  07/3/93  07/4/3  07/4/15  07/4/74  08/1/21  08/1/85  08/2/86  08/3/78  09/3/35  09/3/39  09/4/51  09/4/56  10/1/45  10/2/50  10/3/82  10/3/100  11/1/29  11/1/37  12/3/85
  Dovbnya N.A.  04/3/70  05/2/87  05/3/99  06/2/96  08/1/90  08/2/86  10/3/82  11/1/37
  Drebot I.V.  08/1/105
  Drobyshevskaya A.A.  10/1/94  11/1/49
  Druy O.S.  08/1/111
  Druzhchenko R.A.  07/2/56
  Dubina V.N.  07/1/93  09/1/108  11/3/62  11/4/63
  Dubinko V.I.  05/3/87
  Dubrovin Yu.V.  00/4/63
  Dudek W.A.  01/3/21
  Dudin S.V.  02/2/57  10/2/67
  Dudnik O.V.  01/3/53  01/4/19  10/3/56  10/4/49  11/3/62
  Dudnik S.F.  10/3/94  12/1/69
  Duplij S.A.  99/3/3  99/4/3  00/2/22  00/2/27  00/4/11  01/1/11  01/1/24  01/2/29  01/2/35  01/3/21  02/1/3  02/2/16  02/3/15  02/4/3  03/1/19  03/2/32  03/2/75  04/3/106  04/3/111  04/3/117  04/3/123  05/1/23  05/1/99  05/2/12  07/3/3  07/3/53  07/4/61  09/1/3  11/3/30  11/3/72  12/3/28
  Dushkin S.A.  08/3/85  09/1/72
  Dyachenko A.F.  08/2/47  09/3/73  10/1/118