Egorov A.M.  01/1/62
  Emljaninova T.G.  05/2/99
  Eremenko V.V.  01/4/28
  Eremin A.V.  07/3/63  07/4/55
  Eremin S.V.  10/2/99
  Evseev I.G.  00/2/79

  Fabrikov S.P.  01/4/19
  Farenik V.I.  99/1/23  99/2/77  00/3/62  01/3/89  02/2/57  03/1/103  05/1/85
  Fateev R.N.  09/4/75
  Fedorchenko V.D.  99/4/60  00/4/46  12/4/54
  Fedorenko A.I.  04/1/110
  Fedorets I.D.  00/3/6  01/2/21  01/3/67  01/4/85  02/1/33  03/2/86  04/2/3  04/3/3  07/3/31  07/4/67  07/4/93  08/3/78  09/2/89  09/4/84  10/3/100  11/1/29  11/3/16  12/4/77
  Fedoruk S.O.  99/4/9  03/1/39
  Fedun V.I.  05/3/135
  Filippenko V.E.  03/1/120  04/3/75  06/3/97
  Fomin A.S.  06/1/39
  Fomin S.P.  02/4/19
  Foshchan A.G.  09/1/93
  Frolov A.I.  07/1/93
  Frolov D.O.  01/4/19
  Frolov O.S.  01/4/19
  Frolova D.Yu.  02/1/20
  Frolova T.V.  07/4/67
  Frydryszak A.  01/1/24
  Fursayev A.V.  03/1/69
  Fursova E.V.  07/2/93

  Gakh A.G.  11/1/4  11/3/4  11/4/4  11/4/12  11/4/103
  Gakh G.I.  11/3/4  11/4/4  11/4/12
  Galaydych V.K..  00/1/45  08/2/73  11/4/98
  Galuza A.A.  05/1/47
  Ganenko V.B.  06/3/89  07/3/88  07/4/31  07/4/74  09/2/35
  Gann V.V.  06/1/19
  Gangapshev A.M.  07/4/93  09/3/39
  Gapon A.V.  99/4/46  00/4/29
  Gavrilyuk Yu.M.  07/4/93
  Gavrik A.P.  07/4/101  09/4/84
  Geraschenko S.S.  12/4/54
  Gershun V.D.  05/1/109
  Ghnap A.K.  00/1/71  00/3/97  00/4/63  01/1/99  01/3/30  02/4/81
  Girka I.O.  01/3/43
  Girnyk S.A.  99/4/74  00/3/75  01/1/67  02/2/85  05/2/113
  Gladkikh P.I.  07/2/61  07/2/79
  Glamazdin A.V.  08/1/57  11/2/42
  Glebovsky V.G.  09/1/62
  Gritsenko V.I.  12/4/54
  Gofman Yu.I.  00/1/61  01/1/76  11/2/15  11/4/78  12/3/123
  Gokov S.P.  06/4/87  12/2/89
  Goldin G.A.  07/3/53
  Golinka-Bezshyyko L.O.  10/1/45
  Goloborod'ko V.Ya.  12/2/4
  Goloshapov V.N.  09/1/25
  Golota V.I.  12/4/98
  Goloviatiski S.A.  04/2/80
  Gokov S.P.  02/1/53  02/3/88  09/3/24  09/3/30  10/3/78  12/4/35
  Goncharov A.V.  03/1/93  10/4/70
  Goncharov I.G.  05/3/81  11/3/54  12/4/69
  Gorbenko V.G.  08/1/57
  Gordienko A.N.  09/3/45  10/2/63
  Gordiyenko V.G.  99/1/33  99/2/59  00/3/90  00/4/58  01/2/81  01/3/78
  Gorobets Yu.I.  12/1/4
  Greenenko A.A.  06/3/89
  Grekov D.L.  02/3/33
  Gres' V.Yu.  09/4/109
  Grevtsev V.G.  07/2/79  09/3/45  10/2/63
  Grigor’eva L.I.  08/1/100
  Grigoryev Y.N.  08/1/105
  Grishanov N.I.  09/3/48  10/1/65
  Gritsenko V.I.  00/1/75  02/2/61  03/2/101  04/1/110
  Gritsiv D.I.  12/3/138
  Gritsyna V.V.  02/1/53  02/1/57  02/3/88  06/4/87
  Grudnitskii V.V.  11/2/60
  Guglya A.G.  01/1/94  01/3/89  02/1/48  03/1/93  05/2/73
  Guillon J.  03/2/97
  Guk I.S.  06/1/19  07/4/3  07/4/15  07/4/74  07/4/79  09/3/39  10/2/55  10/3/117  12/3/107
  Gulatis I.L.  08/3/113  08/4/92  09/1/82
  Guralnik T.Yu.  01/1/44  08/2/77
  Gurin V.A.  05/1/77
  Gusev Ye.V.  02/3/83
  Gvosd' A.M.  08/1/129

  Hai Liu  01/4/28  01/4/35
  Harchenko A.O.  04/3/65
  Hashemi-Nezhad S.R.  06/4/75
  Hoffmann D.H.H.  02/4/107
  Hramov E.P.  02/4/81
  Huaiij Van  01/4/35
  Hyzhnyak T.M.  00/1/75

  Igitkhanov Yu.L.  02/4/27  04/1/17
  Ignatyeva Ň.Ŕ.  02/1/89  07/1/81  12/1/102
  Isupov A.Yu.  09/1/93
  Ivanov S.I.  99/2/31  00/3/80  01/2/57  06/3/101
  Ivanova O.I.  99/1/33  03/1/69
  Ivashchenko V.E.  02/4/102  09/4/63
  Ivashyn S.A.  06/2/47
  Ivko S.V.  07/3/107  11/4/92
  Ivry E.I.  10/4/75

  Jachnik O.I.  08/4/34
  Jolly J.  03/2/97